ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
by ผู้ดูแล ระบบ - Friday, 9 February 2024, 3:06 PM
 

ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"