ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขับเคลื่อน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขับเคลื่อน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล
by ผู้ดูแล ระบบ - Sunday, 14 April 2024, 2:51 PM
 


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมผลักดันและสนับสนุน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล ในการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจากประเทศต่าง ๆ ที่จัดร่วมกับ ศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชีย (PCAsia) และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2567 ณ อาคารรัฐสภา มุ่งสะท้อนเอกลักษณ์ต่าง ๆ ผ่านการจำลองเทศกาลสงกรานต์ ขนมไทย การประดับตกแต่งด้วยดอกไม้และเครื่องลายไทยอันงดงาม การบรรเลงเพลงไทย รวมทั้งการแต่งกายด้วยชุดไทยและผ้าไทยของผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา