กระบวนการสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

                 ดูคลิปอื่นๆ


การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

               ดูคลิปอื่นๆ


ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Picture of ผู้ดูแล ระบบ
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขับเคลื่อน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล
  by ผู้ดูแล ระบบ - Sunday, 14 April 2024, 2:51 PM
   


  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมผลักดันและสนับสนุน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล ในการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจากประเทศต่าง ๆ ที่จัดร่วมกับ ศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชีย (PCAsia) และสำนักงานเลขาธิกา...

  Read the rest of this topic
  (107 words)
   
  Picture of ผู้ดูแล ระบบ
  ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
  by ผู้ดูแล ระบบ - Friday, 9 February 2024, 3:06 PM
   

  ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

   
  Picture of ผู้ดูแล ระบบ
  ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  by ผู้ดูแล ระบบ - Friday, 9 February 2024, 3:04 PM
   

  ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส