กระบวนการสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

                 ดูคลิปอื่นๆ


การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

               ดูคลิปอื่นๆ


ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขับเคลื่อน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล
  โดย ผู้ดูแล ระบบ - อาทิตย์, 14 เมษายน 2024, 2:51PM
   


  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมผลักดันและสนับสนุน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล ในการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจากประเทศต่าง ๆ ที่จัดร่วมกับ ศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชีย (PCAsia) และสำนักงานเลขาธิกา...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (107 คำ)
   
  รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
  ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
  โดย ผู้ดูแล ระบบ - ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์ 2024, 3:06PM
   

  ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

   
  รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
  ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  โดย ผู้ดูแล ระบบ - ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์ 2024, 3:04PM
   

  ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส