กระบวนการสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

                  ดูคลิปอื่นๆ


การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

               ดูคลิปอื่นๆ


ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
  ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
  โดย ผู้ดูแล ระบบ - ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์ 2024, 3:06PM
   

  ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

   
  รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
  ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  โดย ผู้ดูแล ระบบ - ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์ 2024, 3:04PM
   

  ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


   
  รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
  กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
  โดย ผู้ดูแล ระบบ - เสาร์, 23 กันยายน 2023, 2:46PM