กระบวนการสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

                  ดูคลิปอื่นๆ


การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

               ดูคลิปอื่นๆ


ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Picture of ผู้ดูแล ระบบ
  ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
  by ผู้ดูแล ระบบ - Friday, 9 February 2024, 3:06 PM
   

  ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

   
  Picture of ผู้ดูแล ระบบ
  ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  by ผู้ดูแล ระบบ - Friday, 9 February 2024, 3:04 PM
   

  ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


   
  Picture of ผู้ดูแล ระบบ
  กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
  by ผู้ดูแล ระบบ - Saturday, 23 September 2023, 2:46 PM