ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

 
รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
โดย ผู้ดูแล ระบบ - ศุกร์, 9 กุมภาพันธ์ 2024, 3:06PM
 

ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"