ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

DiscussionStarted byRepliesLast post
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขับเคลื่อน Soft Power ของไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Sun, 14 Apr 2024, 2:51 PM
ขอเชิญชวนสมัครประกวดคำขวัญ "การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา" Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Fri, 9 Feb 2024, 3:06 PM
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพีงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Fri, 9 Feb 2024, 3:04 PM
กิจกรรมคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Sat, 23 Sep 2023, 2:46 PM
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "คลินิคใจ เพิ่มพลังใจ เสริมพลังชีวิต Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Mon, 21 Aug 2023, 10:40 AM
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Thu, 13 Jul 2023, 2:20 PM
รายงานการดำเนินการตามแผนส่งเสริมฯ Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Thu, 22 Jun 2023, 4:54 PM
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Mon, 15 May 2023, 5:20 PM
ประกวดโลโก้ชมรม STRONG Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Wed, 3 May 2023, 4:48 PM
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Tue, 10 Jan 2023, 3:05 PM
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ "ต้องอุทิศเวลาของตน ให้แก่ราชการ์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง หน้าที่ราชการมิได้ " Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Tue, 10 Jan 2023, 9:09 AM
คณะทำงาน STRONG ขอเชิญชวน บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ประกวดคลิปหนังสั้น (ไม่เกิน 3 นาที) สื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566 Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Tue, 10 Jan 2023, 9:06 AM
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕ Picture of ผู้ดูแล ระบบ ผู้ดูแล ระบบ 0 ผู้ดูแล ระบบ
Fri, 26 Aug 2022, 10:21 AM